Miras hukuku | Miras davası avukatı

Miras Avukatı Ankara

15 Ağustos 2016

Miras Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara bakacak olan yetkin kişidir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçıları 5 alt kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, miras bırakanların hısımları, kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu, eşi ve son olarak da devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin altsoyu var ise, öncelik olarak miras bu kişiler arasında paylaştırılacaktır. Çocukların eşit miras hakkından yararlanmaları kanunlarla belirlenmiştir. Alt soyu yok ise, miras kan bağı dolayısıyla mirasçının anne ve babasına kalacaktır. Altsoy, anne ve baba, mirasçıdan önce vefat etmiş ise, miras kan bağı bulunan akrabaların çocuklarına ve hısımlarına devredilecektir. Mirasçının eşi hayatta ve mirasçı ölmeden önce evlilik bağı bitmemişse, miras yasal olarak eşe devredilecektir. Miras avukatı Ankara kelimelerini kullanarak Ankara ilinde miras avukatı bulmanız mümkün olacaktır. Miras avukatlarının baktığı davalar arasında ise, mirasçılığın reddi davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan çıkarma davaları, veraset belgesi çıkarma davaları ve miras sebebiyle istihkak davaları bulunmaktadır.

Miras hukukunda karşımıza çıkan bir diğer konu ise, filmlerde ve kurgularda sürekli olarak karşımıza çıkan evlatlıktan reddetme durumlarıdır. Bu durumun hukuksal olarak irdelenmesi sonucu karşımıza çıkan sonuç ise, evlatlıktan reddetme durumunun o kadar basit bir işlem olmadığıdır. Mirasçının miras bırakan kişiye veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve bu suç üzerinden ceza almış olması durumunda, miras hakkından mahrum bırakma durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda kişisel olarak miras haklarının elinden alınması durumu söz konusu olacaktır. Miras avukatı Ankara ve çevresinde bulunan bölgelerde, bu tür davalar için de yardımcı olmaktadır. Ağır bir suç işleme durumu ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan mirastan mahrum bırakma durumu, mahrum bırakılan kişinin yasal varisleri için geçerli olmayacaktır. Kanunla belirtilen miras hak oranları doğrultusunda, suç işleyen mirasçının yasal varisleri hakları olan mirası alabileceklerdir. Evlat edinme durumunda ise, evlat edinilen kişi mirastan yasal olarak yararlanabiliyor. Evlat edinilen kişinin daha erken vefat etmesi durumunda ise, evlat edinen kişi evlatlığın mirasından yararlanamıyor.

Miras avukatı Ankara şehrinde bolca bulunmaktadır. Bu avukatlar arasından dilediğinizi seçebilir ve miras davalarınız konusunda yardım alabilirsiniz. Medeni Kanun ile düzenlenen Miras Hukuku, miras bırakan kişinin ölmesi veya kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yasal mirasçıların otomatik olarak edindiği haklar ile devam eden miras durumu, suç teşkil eden bir durum veya mirasçıların mirası reddetme durumları söz konusu olmadığı müddetçe, haklar yasalar tarafından korunacaktır.

 

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

4 Ağustos 2016

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı trafik kazası meydana gelmekte ve bir çok insanı hem maddi hem de manevi olarak büyük zararla içerisine sokmaktadır. Bu nedenle trafik kazasında hatası olmayan kişilerin duruma göre trafik kazası tazminatı almaları mümkün olan bir işlem olmaktadır. Tamamen kazanın türüne ve istenmekte olan tazminatın türüne göre şekillenmekte olan bu işlemler şu şekilde olmaktadır. İlk olarak kaza türüne bağlı olarak ölümlü durumlarda kazazede yakınlarından dolayı doğmakta olan maddi zararları için açılmakta olan maddi ve manevi trafik kazası tazminatı adı altında ele alınmaktadır. Bu gibi durumlarda kazazedenin birinci derece yakınları yanı bakmakla yükümlü olduğu aile bireyler ve kazazedenin yardım ettiği kanıtlanabilmekte olan tüm kişiler yararlanabilmektelerdir. İkinci olarak ise yaralanmalı kazalar sonucunda oluşan tazminat hakkı olmaktadır. Kişinin uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar aynı zamanda gelecekte kaz nedeni ile oluşacak olan tüm zararlar hesaplanarak bir tazminat bedelinin belirlendiği bu işlemde kazazede oldukça yüklü tazminatlar alabilmektedir. Trafik kazası tazminatları içerisinde son durum ise maddi hasarlı trafik kazası tazminatı işlemleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda kazada hatası bulunmakta olan kişi genel olarak oluşan maddi hasarı ödemekte olduğu için pek mahkeme yoluna başvurulmamaktadır. Ancak bu yapılmaz ise veya kazazede tarafından manevi bir tazminatta talep edilmek istenilir ise yine tüm tazminat işlemleri için ilgili adli kurumlara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde miras hukuku konusunda bilgi edinin..

Tıklayın

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

30 Aralık 2017

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Medeni hukukun içerisinde yer alan Miras kavramı hem kanunlarımızda hem de  yaşantı içerisinde sıkça ortaya çıkan bir kavramdır. Miras aslında Yakınımızın ölümü ile manevi olarak üzüntü duyulduğu anda, kanunen hak olan mirasçılık nedeniyle hakların alınması da aynı zaman dilimine denk gelmektedir.

Mirasçılık Kavramı

Mirasçılık, miras payı, ölüm halinde geride kalanları paylaşımında konuştuğu sözcüklerdir. Çünkü mirasçılık durumu ile miras payı orantılıdır.

Miras hukukunda ortaya çıkan sorunlara bakıldığında, bu sorunların çözümünde profesyonel destek olan miras avukatı ile destek alınması, hakların öğrenilmesi, alınması mümkün olacaktır.

Miras neden red edilir

Örneğin vefat halinde mirasçının ilk yapacağı işlem mirasçılık belgesinin çıkarılmasıdır. Mirasçılık belgesi karışık bir mirasçılık yok ise noterden de alına bilinmektedir. Mirasçılık belgesi sonrasında kalan miras ve borçlar da sorgulanmalıdır. Eğer murisin aşırı borcu var ise mirasın reddi yapıla bilinmektedir. Mirasçılık belgesi ve mirasın reddi en çok ortaya çıkan sorunlardandır.

Bir başka sorun ise muris vasiyet bırakmış olabilir. Bu durumda ortaya saklı pay ihlali olup olmadığına bakılarak, hakların eşit veya saklı pay ihlalinin olmaması gerekmektedir. Böyle bir durum yoksa vasiyetin tenfizi sulh mahkemesinden istenir.

Tasarruf nedir – Tasarruf neden İptal edilir

Vasiyetin aslında miras hukukunda olması mirasçıların işlerinin kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Yada sağlıkta çözülen miras ilerde ortaya çıkacak sorunların önüne geçilmiş olacaktır. Miras hukukunda birde murisin sağ iken yapmış olduğu tasarruflardır. Muris saklı pay ihlali yapmadıkça, istediği tasarrufu yapabilir. Ama bu tasarrufu akıl sağlığın yerinde yapılması yanında , kandırma ve hilelin olmaması gerekmektedir.

Çokça konuşulan bir konuda ölüme kadar bakım sözleşmesi. Bu sözleşmenin sadece yapılması önemli olmayıp, sözleşme gereği edimlerinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Yine murisin akıl sağlığı yerinde, baskı, hile olmadan yapılmalıdır. Yine sağ iken eş ve çocuğa ayrım yaparak tapu devri bağış gibi konularda dikkat edilmelidir.

Miras Hukukunda en büyük sorun Muvazaa

Yukarda anlattığımız tüm olayların tek açıldığı dava penceresi Muvazaa nedenidir. Çünkü miras hukukunda açılan davaların bir çoğu Muvazaa nedeniyle tapunun iptal edilmesi ve tescili talepleridir. Yargıtay kararlarında murisin eş, çocuklar ile yapılan satışların tümü muvazaa olarak kabul edilmektedir.

Ortaklık Nasıl Giderilir

Miras hukukun mal paylaşımı da önemlidir. Bu paylaşım ise tüm mirasçıların ortak hareketi ile aralarında miras konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Yoksa mirasçıların tümüne gerek kalmadan birisinin bile paylaştırılması için mahkemeye başvuru yaparak mirasta ki ortak mallarda Ortaklığın Giderilmesini isteyebilir. Bu durumda mahkeme belirtilen miras malların kesif ve bilirkişi hesabı yaparak, ihale yolu ile satışa çıkarmak kaydı ile ortaklığı giderme yoluna gide bilir.

Miras Avukatı Ankara

15 Ağustos 2016

Miras Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara bakacak olan yetkin kişidir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçıları 5 alt kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, miras bırakanların hısımları, kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu, eşi ve son olarak da devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin altsoyu var ise, öncelik olarak miras bu kişiler arasında paylaştırılacaktır. Çocukların eşit miras hakkından yararlanmaları kanunlarla belirlenmiştir. Alt soyu yok ise, miras kan bağı dolayısıyla mirasçının anne ve babasına kalacaktır. Altsoy, anne ve baba, mirasçıdan önce vefat etmiş ise, miras kan bağı bulunan akrabaların çocuklarına ve hısımlarına devredilecektir. Mirasçının eşi hayatta ve mirasçı ölmeden önce evlilik bağı bitmemişse, miras yasal olarak eşe devredilecektir. Miras avukatı Ankara kelimelerini kullanarak Ankara ilinde miras avukatı bulmanız mümkün olacaktır. Miras avukatlarının baktığı davalar arasında ise, mirasçılığın reddi davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan çıkarma davaları, veraset belgesi çıkarma davaları ve miras sebebiyle istihkak davaları bulunmaktadır.

Miras hukukunda karşımıza çıkan bir diğer konu ise, filmlerde ve kurgularda sürekli olarak karşımıza çıkan evlatlıktan reddetme durumlarıdır. Bu durumun hukuksal olarak irdelenmesi sonucu karşımıza çıkan sonuç ise, evlatlıktan reddetme durumunun o kadar basit bir işlem olmadığıdır. Mirasçının miras bırakan kişiye veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve bu suç üzerinden ceza almış olması durumunda, miras hakkından mahrum bırakma durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda kişisel olarak miras haklarının elinden alınması durumu söz konusu olacaktır. Miras avukatı Ankara ve çevresinde bulunan bölgelerde, bu tür davalar için de yardımcı olmaktadır. Ağır bir suç işleme durumu ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan mirastan mahrum bırakma durumu, mahrum bırakılan kişinin yasal varisleri için geçerli olmayacaktır. Kanunla belirtilen miras hak oranları doğrultusunda, suç işleyen mirasçının yasal varisleri hakları olan mirası alabileceklerdir. Evlat edinme durumunda ise, evlat edinilen kişi mirastan yasal olarak yararlanabiliyor. Evlat edinilen kişinin daha erken vefat etmesi durumunda ise, evlat edinen kişi evlatlığın mirasından yararlanamıyor.

Miras avukatı Ankara şehrinde bolca bulunmaktadır. Bu avukatlar arasından dilediğinizi seçebilir ve miras davalarınız konusunda yardım alabilirsiniz. Medeni Kanun ile düzenlenen Miras Hukuku, miras bırakan kişinin ölmesi veya kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yasal mirasçıların otomatik olarak edindiği haklar ile devam eden miras durumu, suç teşkil eden bir durum veya mirasçıların mirası reddetme durumları söz konusu olmadığı müddetçe, haklar yasalar tarafından korunacaktır.

 

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

4 Ağustos 2016

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı trafik kazası meydana gelmekte ve bir çok insanı hem maddi hem de manevi olarak büyük zararla içerisine sokmaktadır. Bu nedenle trafik kazasında hatası olmayan kişilerin duruma göre trafik kazası tazminatı almaları mümkün olan bir işlem olmaktadır. Tamamen kazanın türüne ve istenmekte olan tazminatın türüne göre şekillenmekte olan bu işlemler şu şekilde olmaktadır. İlk olarak kaza türüne bağlı olarak ölümlü durumlarda kazazede yakınlarından dolayı doğmakta olan maddi zararları için açılmakta olan maddi ve manevi trafik kazası tazminatı adı altında ele alınmaktadır. Bu gibi durumlarda kazazedenin birinci derece yakınları yanı bakmakla yükümlü olduğu aile bireyler ve kazazedenin yardım ettiği kanıtlanabilmekte olan tüm kişiler yararlanabilmektelerdir. İkinci olarak ise yaralanmalı kazalar sonucunda oluşan tazminat hakkı olmaktadır. Kişinin uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar aynı zamanda gelecekte kaz nedeni ile oluşacak olan tüm zararlar hesaplanarak bir tazminat bedelinin belirlendiği bu işlemde kazazede oldukça yüklü tazminatlar alabilmektedir. Trafik kazası tazminatları içerisinde son durum ise maddi hasarlı trafik kazası tazminatı işlemleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda kazada hatası bulunmakta olan kişi genel olarak oluşan maddi hasarı ödemekte olduğu için pek mahkeme yoluna başvurulmamaktadır. Ancak bu yapılmaz ise veya kazazede tarafından manevi bir tazminatta talep edilmek istenilir ise yine tüm tazminat işlemleri için ilgili adli kurumlara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Tenkis Davası Hakkında Bilgi

4 Ağustos 2016

Tenkis Davası Hakkında Bilgi

Miras konusun hukuka yansıyan taraflarında görülen tenkis davası, tenkise uğradığını iddia eden kişi tarafından açılır. Temelindeki hareket, miras bırakan kişinin vefatıyla beraber hakkına tecavüz edildiğini öne süren kişinin daha fazla hak aldığını belirttiği kişiden davacı olması şeklinde ifade edilebilir.  Daha temiz bir ifadeyle özetlemek gerekirse A kişisinin vefatıyla beraber B ve C kişileri mirasçı konumuna gelir. B kişisi, hakkından daha az miras aldığını düşünür ya da C kişisinin hakkından daha fazla aldığına karar verirse bu konuda dava açabilir. Buradaki A,B,C kavramları tamamen farazi olurken; onları çoğaltabilir veya farklı isimlerle çağırabilirsiniz.

İlerleyiş Aşamaları

Belirli durumların ışığında açılmak istenen tenkis davası, miras bırakacak kişinin vefatına kadar açılamaz; çünkü ortada tenkis olabilecek bir durum doğmamış olur. Kişi, kendisinin tenkise uğradığını düşündüğü takdirde 1 yıla kadar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir; bazı durumlarda mevcut süre 10 yıla kadar uzar. Bunun için miras bırakacak kişinin bıraktığı mirasın açıklanması, üzerinden 10 kadar süre geçmesi gerekir. Dava, belirtilen süreler ışığında açılmaz ise kanunen hükmü kalmaz. Bu sebeple, hakkının tecavüze uğradığını düşünen kişinin doğru adımlamalar ile elini çabuk tutması büyük önem taşır.

Tersi Durum?

Açılacak olan tenkis davası, yalnızca mirasçı tarafların birbiri üzerine bağladıkları kararsızlık üzerine değil; aynı zamanda mirasçının üzerine kalan borçlar için de açılabilir. Mirasçı, miras koşullarıyla belirtilen durumu gereceğe dökebilmek için aranan şartlardan kaçabilmek adına tenkis davasında bulunabilir ve borçlandırma yolundan kurtulmanın çalışmasını yapar. Elbette bu mevzuda karara bağlanacak farklı unsurların varlığı dikkate alınır; verilecek olan karar, belirli yetkilendirme işlemleri sonucunda ortaya çıkar. Söylenenler ışığında tenkis davasının farklı şekillendirmeler ile açılabileceği; açılan davanın adli süreçte değişik kararlar ile sonuçlanabileceği görülür.

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler

4 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tapu iptal davası¸ belirli koşulların hükmü ile neticelenip taraflarca arzu edilen sonuca bağlanır. Tapu iptali konusunda açılan davalar, farklı nedenlerin varlığına istinaden açılabilir; ama arzulanan sonucu elde edebilmek için konu adına bilinçli davranılması gerekir. Sonuçta tapu gibi taşınmaz malların hakkı adına açılan davaların dikkatlice araştırıldığı, herkesçe malum bir konu olduğundan dolayı bu noktada geçerli sebeplerle hareket edilmesi büyük önem arz eder.

Dava Açma Sebepleri?

Ortada kabul edilebilir bir sebep olmasa da:

 • Tescil
 • Tescilin tadili
 • Terkiniyle aynı hakların zedelenmesi

Gibi durumlar için dava açılabilir. Dava açımı, belirtilen sebepler ışığında olabilirken; haklı sebeplerin doğrultusunda da sonuç bulabilir; fakat daha önceden belirtildiği gibi dava açma durumunda dikkatlice hareket edilmesi, oldukça mühim konular arasında yer alır. Açılan tapu iptal davası, konunun uzmanı olan avukatlarca işleme sokularak sonuca gidilebilir; tabi bu konunun boydan boya araştırılması, eldeki delil ve yetkilerin incelenmesi gerekir.

Dava Açma Süresi!

Birçok konudan farklı olarak tapu iptal davası için herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmaz. Taraflarca haklı olduklarını ortaya çıkaracak değerlerin vuku bulmasıyla beraber; tapu iptalinin gerçekleşmesi yolunda dava açılabilir. Hangi sebeplerden ötürü dava açılacağını belirttik. Belirtilen sebepler, meydana gelirse zaman aşımı olmaksızın dava açılabilir. Sonuçta tapu ve tapunun varlığı, taşınmaz statüsünde olduğu için devletler üstü varlık olarak karşımıza çıkar.

Davanın Düşmesi!

Tapu iptalini sağlayabilmek için açılacak olan davanın süresiz olacağını belirtmiştik; ama bazı durumlarda onun düşeceğini de söylemeliyiz. İptal kararı için dava açan kişi, dava süreci tamamlanmadan vefat edecek olursa dava düşer ve davacının yasal mirasçıları dahi durumdan yararlanabilmek adına yeni bir dava açamaz.

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde miras hukuku konusunda bilgi edinin..

Tıklayın

Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara bakacak olan yetkin kişidir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçıları 5 alt kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, miras bırakanların hısımları, kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu, eşi ve son olarak da devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin altsoyu var ise, öncelik olarak miras bu kişiler arasında paylaştırılacaktır. Çocukların eşit miras hakkından yararlanmaları kanunlarla belirlenmiştir. Alt soyu yok ise, miras kan bağı dolayısıyla mirasçının anne ve babasına kalacaktır. Altsoy, anne ve baba, mirasçıdan önce vefat etmiş ise, miras kan bağı bulunan akrabaların çocuklarına ve hısımlarına devredilecektir. Mirasçının eşi hayatta ve mirasçı ölmeden önce evlilik bağı bitmemişse, miras yasal olarak eşe devredilecektir. Miras avukatı Ankara kelimelerini kullanarak Ankara ilinde miras avukatı bulmanız mümkün olacaktır. Miras avukatlarının baktığı davalar arasında ise, mirasçılığın reddi davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan çıkarma davaları, veraset belgesi çıkarma davaları ve miras sebebiyle istihkak davaları bulunmaktadır.

Miras hukukunda karşımıza çıkan bir diğer konu ise, filmlerde ve kurgularda sürekli olarak karşımıza çıkan evlatlıktan reddetme durumlarıdır. Bu durumun hukuksal olarak irdelenmesi sonucu karşımıza çıkan sonuç ise, evlatlıktan reddetme durumunun o kadar basit bir işlem olmadığıdır. Mirasçının miras bırakan kişiye veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve bu suç üzerinden ceza almış olması durumunda, miras hakkından mahrum bırakma durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda kişisel olarak miras haklarının elinden alınması durumu söz konusu olacaktır. Miras avukatı Ankara ve çevresinde bulunan bölgelerde, bu tür davalar için de yardımcı olmaktadır. Ağır bir suç işleme durumu ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan mirastan mahrum bırakma durumu, mahrum bırakılan kişinin yasal varisleri için geçerli olmayacaktır. Kanunla belirtilen miras hak oranları doğrultusunda, suç işleyen mirasçının yasal varisleri hakları olan mirası alabileceklerdir. Evlat edinme durumunda ise, evlat edinilen kişi mirastan yasal olarak yararlanabiliyor. Evlat edinilen kişinin daha erken vefat etmesi durumunda ise, evlat edinen kişi evlatlığın mirasından yararlanamıyor.

Miras avukatı Ankara şehrinde bolca bulunmaktadır. Bu avukatlar arasından dilediğinizi seçebilir ve miras davalarınız konusunda yardım alabilirsiniz. Medeni Kanun ile düzenlenen Miras Hukuku, miras bırakan kişinin ölmesi veya kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yasal mirasçıların otomatik olarak edindiği haklar ile devam eden miras durumu, suç teşkil eden bir durum veya mirasçıların mirası reddetme durumları söz konusu olmadığı müddetçe, haklar yasalar tarafından korunacaktır.

 

Miras Avukatı Ankara
 1. Miras Avukatı Ankara Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara

  Devamı...!

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları
 1. Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı

  Devamı...!

Tenkis Davası Hakkında Bilgi
 1. Tenkis Davası Hakkında Bilgi Miras konusun hukuka yansıyan taraflarında görülen tenkis davası, tenkise uğradığını iddia eden kişi tarafından açılır. Temelindeki hareket, miras bırakan kişinin vefatıyla

  Devamı...!

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler
 1. Tapu İptal Davası Nasıl İlerler Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tapu iptal davası¸ belirli koşulların hükmü ile neticelenip taraflarca arzu edilen sonuca bağlanır. Tapu iptali konusunda

  Devamı...!

Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 1. Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Yurtdışında açılmış ve sonuca bağlanmış olan boşanma davaları, maalesef ülkemiz hukuk sitemi içerisinde kabul görmüyor. Davanın sonuçlandığı ülkeye

  Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |