Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de miras paylaşımı esnasında kız çocukların yasal miras haklarının verilmemesidir. Kız çocuğu mirastan pay alabilir mi diye merak eden kişiler açısından miras paylaşımında erkek çocukla kız çocuk arasında hiç bir fark bulunmamaktadır ve kız çocuk da mirasta hak sahibidir. Kız çocuğun mirastan pay alması durumunda yaşanılan sıkıntılar genellikle ataerkil toplum yapısından kaynaklanmakta olup, yasal hakkı olmasına rağmen kız çocuğu mirastan mahrum bırakılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |