Miras İstihkak Davalarında Zamanaşımı Var Mıdır?

Kendisine miras nedeniyle istihkak davası açılan kişi iyi niyetli ise yani davayı açan kişinin haklılığını ve kendisinin haksız olduğunu bilmiyorsa zaman aşımı süresi, davacının mirasçı olduğunu ve terekedeki hakkını öğrenmesinden itibaren 1 yıl, bunları öğrenmediği durumda ise miras nedeniyle istihkak davası açacak kişi miras bırakanın ölümünün ardından 10 yıldır. Davalı kişinin iyi niyetli olmadığı durumlarda miras istihkak davası zaman aşımı süresi 20 yıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |