Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara

Türkiye’nin başkenti olarak bilinen Ankara’da bu konuda uzmanlaşmış pek çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı Ankara ilinde ve tüm Türkiye’de bu tarz davalara bakacak olan yetkin kişidir. Miras bırakan kişinin yasal mirasçıları 5 alt kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, miras bırakanların hısımları, kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu, eşi ve son olarak da devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan kişinin altsoyu var ise, öncelik olarak miras bu kişiler arasında paylaştırılacaktır. Çocukların eşit miras hakkından yararlanmaları kanunlarla belirlenmiştir. Alt soyu yok ise, miras kan bağı dolayısıyla mirasçının anne ve babasına kalacaktır. Altsoy, anne ve baba, mirasçıdan önce vefat etmiş ise, miras kan bağı bulunan akrabaların çocuklarına ve hısımlarına devredilecektir. Mirasçının eşi hayatta ve mirasçı ölmeden önce evlilik bağı bitmemişse, miras yasal olarak eşe devredilecektir. Miras avukatı Ankara kelimelerini kullanarak Ankara ilinde miras avukatı bulmanız mümkün olacaktır. Miras avukatlarının baktığı davalar arasında ise, mirasçılığın reddi davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar, tenkis davaları, mirastan çıkarma davaları, veraset belgesi çıkarma davaları ve miras sebebiyle istihkak davaları bulunmaktadır.

Miras hukukunda karşımıza çıkan bir diğer konu ise, filmlerde ve kurgularda sürekli olarak karşımıza çıkan evlatlıktan reddetme durumlarıdır. Bu durumun hukuksal olarak irdelenmesi sonucu karşımıza çıkan sonuç ise, evlatlıktan reddetme durumunun o kadar basit bir işlem olmadığıdır. Mirasçının miras bırakan kişiye veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve bu suç üzerinden ceza almış olması durumunda, miras hakkından mahrum bırakma durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda kişisel olarak miras haklarının elinden alınması durumu söz konusu olacaktır. Miras avukatı Ankara ve çevresinde bulunan bölgelerde, bu tür davalar için de yardımcı olmaktadır. Ağır bir suç işleme durumu ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan mirastan mahrum bırakma durumu, mahrum bırakılan kişinin yasal varisleri için geçerli olmayacaktır. Kanunla belirtilen miras hak oranları doğrultusunda, suç işleyen mirasçının yasal varisleri hakları olan mirası alabileceklerdir. Evlat edinme durumunda ise, evlat edinilen kişi mirastan yasal olarak yararlanabiliyor. Evlat edinilen kişinin daha erken vefat etmesi durumunda ise, evlat edinen kişi evlatlığın mirasından yararlanamıyor.

Miras avukatı Ankara şehrinde bolca bulunmaktadır. Bu avukatlar arasından dilediğinizi seçebilir ve miras davalarınız konusunda yardım alabilirsiniz. Medeni Kanun ile düzenlenen Miras Hukuku, miras bırakan kişinin ölmesi veya kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yasal mirasçıların otomatik olarak edindiği haklar ile devam eden miras durumu, suç teşkil eden bir durum veya mirasçıların mirası reddetme durumları söz konusu olmadığı müddetçe, haklar yasalar tarafından korunacaktır.

 

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |