Ankara Miras Avukatı

miras avukatı ankara

Ankara Miras Avukatı, Alanında uzman miras hukuku avukatı, miras hukuku kapsamında yetkili mahkemelerde görülen tüm davalarda ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin hakları ile menfaatlerini en iyi şekilde koruyan hukuk personelidir.

Bu bağlamda alanında uzman miras hukuku avukatı olabilmek için kişinin bu alanda görülen davalarda deneyimi olması ve Yargıtay da dahil olmak üzere tüm yüksek yargı organlarının miras hukuku kapsamında güncel olarak verdiği kararları yakından takip etmesi gerekmektedir.

Ankara Miras Avukatı Görevleri Nelerdir?

Miras hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol üstelenen miras hukuku avukatları, tüm gayrimenkul veya menkul değerlerin mirasında olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Nitekim oldukça karmaşık bir konu olan miras hukukunda yaşanan uyuşmazlıkların hakkaniyetli ve hukuka uygun bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için alanında uzman miras hukuku avukatının profesyonel hukuki desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda;

 • Üzerinde uyuşmazlık yaşanan mirastan kimlerin pay alma hakkının bulunduğu
 • Hangi mirasçının veya hak sahibinin, mirastan en kadar pay alacağı
 • Mirasın bölüşmesinin nasıl yapılması gerektiği
 • Hileli satış yoluyla (muris muvazaası) mirasçıların haklarından men edilmesi karşığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
 • Mirasın paylaşılması esnasında meydana gelen ihtilafların sonucunda mirasın satışının istenmesi
 • Mirasta hak sahibi kişilerin saklı pay oranları
 • Ortaklığın giderilmesi (izalei şuyu) davaları
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirasın borca batık olması durumu
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesi
 • Vasiyetname hazırlanması

gibi miras hukuku içinde gündeme gelen pek çok konuda olası hak kayıplarının önüne geçilmesinde miras hukuku uzman avukat görev yapmaktadır. Dolayısıyla bu alanda görev yapacak olan kişinin, miras hukuku olarak adlandırılan özel hukuku alanında pek çok davaya bakmış olması ve pek çok davanın da takipçisi olmuş olması gerekmektedir.

Miras Hukuku Uyuşmazlıklarında Avukat Desteği

Miras hukuku kapsamında meydana gelen uyuşmazlıkların giderilmesi için görülen davalarda, avukata vekalet verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir miras konusunda hak sahibi olan veya olduğunu iddia eden kimseler, herhangi bir miras hukuku avukatına ihtiyaç duymadan şahsen dava başvurusunda bulunabilirler. Ancak her ne kadar bir zorunluluk olmasa da hak sahiplerinin yaşanabilecek olan hak kayıplarının önlenmesinde alanında uzman avukat desteğine başvurmaları kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır.

Bu bağlamda avukatlık büromuza bağlı görev yapan uzman avukat kadromuz içinde yer alan miras hukuku avukatlarımızın desteği ile yaşadığınız uyuşmazlıkların çözümünde haklarınızın ve menfaatlerinizin en iyi şekilde savunulmasını sağlayabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN