Ankara Miras Davası

Ankara Miras Davası hngi mahkemede acilir

Ankara Miras Davası. Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Tapuda miras paylaşımı, miras taksim sözleşmesi ile yapılır. Tapuda miras paylaşımının hukuka göre yapılması, miras hakkına sahip olan varislerin en çok merak ettiği ve internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer almaktadır.

Mal paylaşımı nasıl olur sorusuyla hareket eden hak sahipleri, kendilerine kalan mirası hukuken belirlenmiş usullere göre hazırlamak zorundadır. Aksi halde hukuki esaslar göz ardı edildiğinden miras paylaşımı yasal zemine oturtulmamış olup, hukuki geçerliliği sahip olmayacaktır. Bu durumda tapuda miras paylaşımı nasıl yapılır?

Gayrimenkul Paylaşımı

Miras paylaşımında söz konusu kişinin vefatının ardından varislerine kalan mirasın paylaşımı esnasında hukuki geçerliliğe sahip olması için tüm mirasçıların onayının olduğu bir miras taksim sözleşmesi yapılabilir. Ancak bu konuda ihtilafa düştüklerinde miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık problemleri çıkmaktadır.

Tüm bunlardan kaçınmak adına bir avukat yardımı ile veya notere başvurarak, tüm varislerin imzalayıp onayladığı miras paylaşım sözleşmesi ile sonuca gidilebilmektedir. Bu noktada tapuda miras paylaşımı nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak söz konusu mirasta hak sahibi durumunda olan varislerin ortak hareket etmesi temel unsurlardan biri olmaktadır.

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Reddi miras yapma hakkı olan kişilerin, ilk olarak mirasçı sıfatına sahip olması gerekmektedir. T.C. Hukuk sistemince belirlenen mirasçı çeşidi ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçı; alt soy, üst soy, eş ve evlatlıktan, atanmış mirasçı ise; vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi evraklardan hak sahibi olmuş kişilerdir. Miras bırakanın bütün mal variyeti, alacakları ve borçlarının tamamının toplanmasına tereke adı verilmektedir.

Sayılan vasıflara sahip olan mirasçılar, kendilerine kalacak olan borçların yükünden kurtulmak amacıyla reddi miras yapma hakkına sahiptirler. Mirasçı, kendisine bırakılan mirası reddetmediği takdirde, miras bırakanın tüm borçlarını da kabul etmiş olur ve bu borçlardan sorumlu tutulur.

Mirası Reddetmek İçin Ne Kadar Sürede Dava Açılmalıdır?

Reddi miras davasının süresi, miras bırakanın ölümünden sonraki 3 ayla sınırlandırılmıştır. Mirası reddetmek isteyenlerin son başvuru tarihi, özel sebeplerin varlığından dolayı hâkim tarafından uzatılabilir. Reddi miras talebinin geçerli olduğu 3 aylık sürecin başlangıcında;

  • Yasal mirasçılar için, miras bırakanın öldüğü tarih,
  • Murisin ölümü, yasal mirasçılar tarafından geç bir vakitte öğrenilmişse ve bunu kanıtlayabilirlerse,
  • Atanmış mirasçılarda, murisin tasarrufunun kendilerine geç bildirilmesi sebebiyle uzayan tarihler esas alınır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN