Hileli Satış Nasıl Bozulur?

hileli satış nasıl bozulur

Hileli Satış Nasıl Bozulur?

Muvazaalı satış bir diğer ifadeyle hileli satış, hukuki çerçevede farklı yöntem ve davalarla bozulabilmektedir. Miras hukuku kapsamında sıklıkla karşılaşılan bu tür işlemler özellikle taşınmazlara yönelik olmaktadır. Hileli olarak tapu satışının bozulması için, satış işlemi sırasında ortada aldatmanın yani bir hilenin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tip durumlarda satışın veya tapunun bozulması için dava açılabilmektedir.

Hileli satışın ortaya çıkmasından ve öğrenilmesinden itibaren hak düşürücü süre içinde kişiler davacı olması gerekmektedir. Bu tip durumlar için kanunlarımızda hak düşürücü süre bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında hileli satışın bozulması için mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

Hileli Tapu Satışı İçin Hangi Tür Davalar Açılabilir?

Hileli tapu satışına yönelik, tapu iptali ve tapu tescil davaları açılabilmektedir. Mahkemelere tapu iptali ve tescili için yapılan başvuruların büyük bir bölümü hileli satışlar için gerçekleştirilmektedir. Hileli satışın bozulması için açılan bu davalar, söz konusu taşınmazın mülkiyet hakkını elinde bulunduran kişiler için açılabilmektedir. Şayet mülkiyet sahibinin ölü olması halinde bu dava mirasçılara karşı açılabilir.

Hileli satışa ilişkin gerekçe gösterilen başlıca nedenler arasında murisin muvazaası gelmektedir. Tapu tescil ve iptali davalarının açılabilmesi için gerekli şartlar arasında yer alan murisin muvazaası, hileli işlemlerin iptali için mahkemelere açılabilmektedir. Hisseli tapu satış iptal davası süresi içinde dava açılması gerekmektedir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Nasıl Açılır?

Hukuki olarak muvazaa, hukuki bir işlem sırasında tarafların gerçek iradelerine uymayan bir biçimde üçüncü kişileri aldatmak amacıyla beyanda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır. Murisin muvazaası ise kısaca mirastan mal kaçırma olarak tanımlanabilir. Miras bırakan kişi tarafından hileli olarak satışı yapılan bir taşınmaza karşı tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Bu unsurun oluşması halinde hileli satışın bozulması ancak muvazaalı işlemin ortaya çıkması ve mahkeme kararıyla olmaktadır.

Murisin hileli satış sonucu mirastan mal kaçırıp kaçırmadığı söz konusu işlemin bozulması için oldukça önemlidir. Bu nedene dayanan davalar için mal paylaşımının adil olup olmadığı ve murisin denkleştirme yapıp yapmadığı incelenmektedir. Satışın iptali davası ve tapu tescil ve iptali için yargı yoluna başvurulabilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN