Miras Avukat Ücretleri

Miras Avukat Ücretleri

Miras Avukat Ücretleri

Miras hukukunun alanına giren tüm davalar için uzman avukatlardan alınan destek davaların lehinize sonuçlanmasında oldukça önemlidir. Bu tip davalarda başarı sağlamak için öncelikle çalışacağınız avukatın Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere miras hukukuna ilişkin tüm konularda hakimyeti son derece önemlidir. Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde avukatların sunduğu hizmetler farklı ücretlere tabidir. Avukat tutma ücretleri genellikle davanın içeriğine ve hizmet kapsamına göre değişiklik gösterir.

Miras davaları geniş bir çerçevede incelendiği için ortaya çıkan uyuşmazlıklarda karmaşık bir hal alabilir. Bu tip durumlarda hakların yasalar önünde korunması adına avukatların uzmanlık alanlarına göre hizmetlerinden yararlanmanız gerekir. Miras davalarında konulara göre dava süreleri benzer unsurlara göre değişiklik gösterebilir. Her uyuşmazlık için aynı yöntem ve davalara başvurulması mümkün değildir.

Miras konusunda anlaşmazlık yaşayan kişilerin belirli konular üzerinde mutabakata varmaları halinde süreç daha da kısılmaktadır. Bu nedenle avukatın dava sürecinde yürüttüğü tüm faaliyetlerin sizin yararınıza gerçekleşmesi için avukatın yeterli donanıma sahip olması son derece önemlidir.

Miras Davası Avukatlık Danışma Hizmeti

Avukatlar tarafından sunulan en yararlı hizmetler arasında hukuki danışmanlık hizmeti birçok açıdan avantaj sağlar. Özellikle miras hukuku gibi zaman zaman karmaşık bir hal alabilen konularda önceden bilgi sahibi olmak dava sürecinin daha iyi bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Miras davası açmadan önce:

  • Miras davasının açılacağı mahkeme,
  • Miras davası dilekçesinin hazırlanması,
  • Dava sürecinin takibi vb.

Konularda uzman avukatlardan destek almak yerinde olacaktır. Türk yargı sistemi içinde miras hukuku dahil olmak üzere birçok farklı dava için tarafların avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat hak düşürücü sürelerin tespit edilmesi, doğru mahkemelere dava açılması ve davanın olumlu sonuçlanması için yasal bir temsilciye ihtiyaç duyulur.

Danışmanlık hizmeti sunan pek çok avukat özellikle miras hukuku gibi geniş kapsamlı davalarda önemli bir destek sağlar. Avukat danışmanlık ücreti uzman avukat tarafından verilecek hizmetin kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Günümüzde birçok avukat tarafından bu hizmet ücretsiz olarak verilmektedir.

Miras Davaları Hangi Mahkemeye Açılır?

Miras davaları asliye hukuk ve sulh mahkemelerinde görülen davalardır. Uyuşmazlığın yaşandığı ve taraflardan birinin ikamet ettiği bölgede yetkili ve görevli mahkemeye dava açılarak miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar için dava açılması mümkündür. Her avukat kendine göre farklı bir hukuk alanında uzmanlaşmıştır. Bu yönüyle miras davası açmak için boşanma davalarında uzman bir avukatla çalışmak sizin davadan lehinize bir sonuç almanızda olumsuz etkilere neden olabilir.

Miras hukukunda olduğu gibi diğer pek çok dava için uzman avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında hizmet veren avukatlardan destek almak size faydadan çok zarar getirebilir. Miras hukuku kapsamında; terekenin tespitini, muvazaalı işlemle verilen tapunun iptali, mirasçılıktan çıkarma, mirasın reddi gibi birçok farklı dava türü açılabilir.

Miras hukukunun temel konularını oluşturan unsurlar için davanın içeriğine göre farklı mahkemelere başvuru yapmak gerekebilir. Avukatlık ücreti hesaplama işlemleri için açılan dava ve uygulanacak yöntemlere göre farklı ücretlerin ortaya çıkabileceğini unutmayınız.

Miras Davası Dilekçesi ve Dava Açma Süreci

Hemen hemen tüm hukuk dalları için farklı tür dava açma süreleri ve yöntemleri belirlenmiştir. Miras hukukuna ilişkin süreç Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen maddelere ve konu hakkında ilgili diğer kanun, yönetmelik ve içtihatlara göre işlem yapılır. Miras hukukunun ilgi alanına giren konuların yargı önünde çözüme kavuşturulması için alanında uzman avukatlardan alacağınız destek dilekçe ile dava başvurusu ve dava sürecinde gerekli olan tüm işlemlerde size destek olacaktır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN