Miras Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Miras Davalarına Hangi Avukat Bakar

Miras Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Hukuk sistemimizde pek çok uyuşmazlığın temel kaynağı olarak görülen miras, ölen kişiden geriye kalan bütün hak, alacak, mal ve borçları ifade etmektedir. Vefat ederek miras bırakan kişinin hak sahiplerine bıraktığı mirasına hukuki literatürde tereke adı verilmektedir. Genel olarak mirasbırakanın malvarlığını bir kısım mirasçılarına bırakmamak adına çeşitli hukuksuz yollara başvurdukları görülmektedir. İşte mirasbırakanın mirasçıları tarafından mirasçı aleyhinde açma hakkına sahip oldukları bu türden davalara miras davası adı verilmektedir.

Miras davalarında müvekkillerinin haklarını savunan, alanında uzman avukatlara da miras davası avukatı adı verilmektedir. Her ne kadar miras davası avukatı resmi bir tanım olarak kullanılmasa da genel olarak hem hukuki işlemlerde hem de halk arasında bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verilen isimdir. Çünkü Türk hukuk sistemine göre her avukat, kendisine gelen ve vekalet aldığı her türlü davaya bakma hak ve yetkisine sahip olmaktadır. Bu yüzden miras davası avukatı tanımının resmi bir gerçekliliği yoktur.

Miras Davası Avukatları

Hukuk alanında görev yapan bazı avukatlar, meslek yaşamlarında özellikle miras davalarına yönelerek bu alanda uzmanlaşmak isteyebilmektedir. Bu nedenle avukatlar sadece miras davalarına baktıklarını ve müvekkillerinin haklarını yalnızca miras hukuku kapsamında savunup koruduklarını belirtmek amacıyla kendilerine miras davası avukatı denmesini talep edebilmektedir. Bu unvanı kullanan avukatların özellikle miras hukuku konusunda yüksek bilgi birikimine ve deneyime sahip olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Miras hukuku kapsamında uzmanlaşan ve pek çok davaya girerek bu alanda müvekkillerine profesyonel destek sunan miras davası avukatları, miras davaları olarak da bilinen şu davalarda ve uyuşmazlığın çözümü süreçlerinde hukuki hizmet vermektedir:

  • Miras sebebiyle istihkak davası
  • Mirastan mal kaçırma davası
  • Mirasın reddi davası
  • Mirasın reddi süresi
  • Mirasçılık belgesinin çıkarılması
  • Miras sözleşmesinin yapılması
  • Mirasın hukuka uygun bir şekilde paylaşılması
  • Mirasbırakanın tüm malvarlığının tespit edilmesi
  • Mirasta eşin saklı payı

Miras Davası Avukatlarının Görev Aldığı Davalar

Miras hukuku konusunda uzman avukatların görev aldığı pek çok miras davası bulunmaktadır. Özellikle mirasbırakanın ölümünden sonra miras üzerinde yani tereke üzerinde hak sahibi olan yasal ve atanmış mirasçıların birbirleri arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde miras davası avukatı profesyonel hukuki hizmet vermektedir.

1. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası

Miras sözleşmesinin türü ve içeriğinin belirlenip yorumlanmasında, sözleşme taraflarının yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcükler göz önünde bulundurulmaksızın, ortak iradeleri esas alınmaktadır. Borçlu durumdaki kişi, yazılı borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı söz konusu uygulamanın muvazaalı olduğu iddiasında bulunamaz. Dolayısıyla taşınmaz satışının hukuka uygun olabilmesi için sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmiş olması temel şarttır.

2. Mirasta Saklı Pay

Mirasta saklı pay hakkı bulunanlar, miras bırakanın vefat etmesine bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırılması mümkün olmayan yasal miras payında hak sahibi olanları kapsamaktadır.

3. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Miras bırakan kimse, kendi iradesi ile birtakım sebepleri öne sürerek mirasta saklı payı olan paydaşlardan birini ya da birkaçını Vasiyetname veya Miras Sözleşmesi kapsamında istediği şekilde mirastan çıkarabilme hakkına sahiptir.

4. Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras hukukunda uyuşmazlığa neden olan tasarruf, miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir dönemde yapılmışsa, söz konusu tasarrufta yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama gibi bir unsur mevcutsa miras sözleşmesinin iptali davası açılabilmektedir. Ayrıca  tasarrufun içeriği, şartları veya detayları hukuk ve ahlak kurallarına aykırı ise de iptal davası gündeme getirilebilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN