Miras Davalarına hangi avukat bakar

Miras-Davalarina-hangi-avukat-bakar

Miras Davalarına hangi avukat bakar? Türk Miras Hukukuna Dair Genel Bilgi

Miras, genel tanımı itibariyle, “birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, yapılması gereken ilk yorum, Türk hukukunun miras bırakmaya izin verdiği, hukuk düzenimizin buna olanak tanıdığı yönündedir. Miras hukuku, son derece aktif, canlı ve bir o kadar da gelişmeye muhtaç bir hukuk dalıdır. Öyle ki, dünya döndükçe ihtiyaçları ve özellikleri de değişmekte, her şeyin “güncel” olması gerekmektedir. Miras hukuku da bunlardan biridir.

Miras hukuku, gündelik yaşantımızda sıklıkla rastlaştığımız, adına ve barındırdığı kavramlarına aşina olduğumuz bir hukuk dalı olduğundan, genel anlamı itibariyle incelenmeye değer bir konudur. Bu yazıda da, miras hukuku hakkında kısa, özet bir bilgi aktarımında bulunacağız.

Türkiye’de Miras HukukuMiras Davalarına hangi avukat bakar

Miras hukuku, temel dayanak noktalarını, hukuk düzenimizin en üst normundan, yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan alır. Anayasa’mızın 35. Maddesinde, kişilerin “mülkiyet hakları edinebilmeleri” temel bir hak olarak kabul edilip hükme bağlanmıştır. Buna ek olarak, kişilerin mülk edinebilmeleri birer “hak” olarak kabul edildiği gibi, alt soylarına veya ilgili kişilere mülklerini “miras bırakabilme” hakları da garanti altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, özellikle kırsal bölgelerde toprak hukukunda karşımıza çıkan miras hukuku, birçok kanuni düzenleme ile detaylandırılmış, hüküm altına alınmıştır.

Miras Hukukunun Muhatabı Olan Kişiler

Miras  hukuku,  geniş bir kapsama alanına sahip olan bir hukuk dalıdır. Yani, miras hukukundan sadece miras bırakan değil, miras bırakanın mirasçıları, borçluları, alacaklıları gibi pek çok kişi etkilenmektedir. Bu nedenle, miras hukukuna ilişkin temel kavramların ve önemli bilgileri hafızalarda taze tutulması büyük bir önem taşımaktadır.

Miras, yukarıda da değindiğimiz gibi bir malvarlığı değerinin, mirasçılara bırakılması ile ilgilidir. Burada, mirasın içerdiği malvarlığı değerlerinin asıl sahibi olup, bunu mirasçılara bırakan kişiye muris ya da mirasbırakan; mirasın içerdiği malvarlığı değerlerinin halefi olan, yani bu mirası edinecek olan kişilere varis ya da mirasçı; mirasın içerisinde barındırdığı tüm malvarlığı değerlerine ise tereke adı verilir.

Miras hukuku, murisi ve mirasçıları; murisin borçlularını ve alacaklılarını muhatap olarak kabul eder.

Mirasçılar Kimlerdir?

Türk miras hukukunda, mirasçılar temel olarak şu ayrıma tabi tutulabilir: İradi mirasçılar ve yasal mirasçılar. İradi mirasçılar, murisin kendi rızasına göre, yasal mirasçıların dışında belirleyeceği mirasçılardır. Yasal mirasçılar ise, murisin ayrıca belirlemesine gereksinim duyulmaksızın kendiliğinden mirasçı kabul edilen kişilerdir.

Miras Üzerinde Kim Daha Çok Hak Sahibidir?

Kanunlarımızın koyduğu kural ve sıralamalara göre, SIRASIYLA; murisin alt soyları (çocukları), eşi, eğer çocuklar ölmüşse, ölen çocukların mirasçıları yoksa, ya da çocuğu yoksa murisin anne ve babası; anne ve baba ölmüşse ya da yoksa murisin kardeşleri; kardeşleri de ölmüşse ve mirasçıları yoksa, ya da kardeşi yoksa büyük anne ve babası; hiç kimsesi yoksa devlet murisin yasal mirasçılarıdır. Ek olarak belirtelim ki, eğer manevi bir evlat varsa, bu çocukların da durumu öz çocukların mirasçılığı gibidir; ayırtım yapılmaz.

Eş ve Çocuklar Mirasın Ne Kadarında Hak Sahibi Olur?

Muris öldüğünde, geriye eşi ve çocukları kalmışsa; mirasın paylaşımı şu şekilde olur: Sağ kalan eş, terekenin ¼’ünü; çocuklar ise terekenin ¾’ünü alır.

Eğer çocuklar yoksa, ve bu çocukların da çocukları, yani murisin torunları da yoksa zaten miras artık  murisin anne ve babasıyla paylaştırılır. Eş, murisin anne ve babasıyla terekeyi paylaşacağı zaman terekenin ¼’ünü değil ½’sini alır.

Belirtelim ki, eğer muris bir aktif memuriyet halindeyken vefat ederse, almakta olduğu maaş da terekeye dahildir. Bu maaş, reşit olmayan çocukları ve sağ kalan eşi arasında, yukarıda belirttiğimiz oranlara uygun olarak paylaştırılacaktır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN