Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık

Medeni hukukun içerisinde yer alan Miras kavramı hem kanunlarımızda hem de  yaşantı içerisinde sıkça ortaya çıkan bir kavramdır. Miras aslında Yakınımızın ölümü ile manevi olarak üzüntü duyulduğu anda, kanunen hak olan mirasçılık nedeniyle hakların alınması da aynı zaman dilimine denk gelmektedir.

Mirasçılık Kavramı

Mirasçılık, miras payı, ölüm halinde geride kalanları paylaşımında konuştuğu sözcüklerdir. Çünkü mirasçılık durumu ile miras payı orantılıdır.

Miras hukukunda ortaya çıkan sorunlara bakıldığında, bu sorunların çözümünde profesyonel destek olan miras avukatı ile destek alınması, hakların öğrenilmesi, alınması mümkün olacaktır.

Miras neden red edilir

Örneğin vefat halinde mirasçının ilk yapacağı işlem mirasçılık belgesinin çıkarılmasıdır. Mirasçılık belgesi karışık bir mirasçılık yok ise noterden de alına bilinmektedir. Mirasçılık belgesi sonrasında kalan miras ve borçlar da sorgulanmalıdır. Eğer murisin aşırı borcu var ise mirasın reddi yapıla bilinmektedir. Mirasçılık belgesi ve mirasın reddi en çok ortaya çıkan sorunlardandır.

Bir başka sorun ise muris vasiyet bırakmış olabilir. Bu durumda ortaya saklı pay ihlali olup olmadığına bakılarak, hakların eşit veya saklı pay ihlalinin olmaması gerekmektedir. Böyle bir durum yoksa vasiyetin tenfizi sulh mahkemesinden istenir.

Tasarruf nedir – Tasarruf neden İptal edilir

Vasiyetin aslında miras hukukunda olması mirasçıların işlerinin kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Yada sağlıkta çözülen miras ilerde ortaya çıkacak sorunların önüne geçilmiş olacaktır. Miras hukukunda birde murisin sağ iken yapmış olduğu tasarruflardır. Muris saklı pay ihlali yapmadıkça, istediği tasarrufu yapabilir. Ama bu tasarrufu akıl sağlığın yerinde yapılması yanında , kandırma ve hilenin olmaması gerekmektedir.

Çokça konuşulan bir konuda ölüme kadar bakım sözleşmesi. Bu sözleşmenin sadece yapılması önemli olmayıp, sözleşme gereği edimlerinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Yine murisin akıl sağlığı yerinde, baskı, hile olmadan yapılmalıdır. Yine sağ iken eş ve çocuğa ayrım yaparak tapu devri bağış gibi konularda dikkat edilmelidir.

Miras Hukukunda en büyük sorun Muvazaa

Yukarıda anlattığımız tüm olayların tek açıldığı dava penceresi Muvazaa nedenidir. Çünkü miras hukukunda açılan davaların bir çoğu Muvazaa nedeniyle tapunun iptal edilmesi ve tescili talepleridir. Yargıtay kararlarında murisin eş, çocuklar ile yapılan satışların tümü muvazaa olarak kabul edilmektedir.

Ortaklık Nasıl Giderilir

Miras hukukun mal paylaşımı da önemlidir. Bu paylaşım ise tüm mirasçıların ortak hareketi ile aralarında miras konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Yoksa mirasçıların tümüne gerek kalmadan birisinin bile paylaştırılması için mahkemeye başvuru yaparak mirasta ki ortak mallarda Ortaklığın Giderilmesini isteyebilir. Bu durumda mahkeme belirtilen miras malların kesif ve bilirkişi hesabı yaparak, ihale yolu ile satışa çıkarmak kaydı ile ortaklığı giderme yoluna gide bilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN