Miras Hukuku Uzman Avukat

Miras Hukuku Uzman Avukat

Miras Hukuku Uzman Avukat ve danışma. Miras hukuku alanında uzman avukat desteği, Ankara merkezli miras hukuku avukatlarının hizmetleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde gelinen noktada özellikle gayrimenkul değerler üzerinde gündeme gelen miras konusu, taraflar arasında pek çok uyuşmazlığın da temel nedeni olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hak sahipleri ile miras üzerinde hak iddia eden kişilerin yaşadığı ihtilafların çözümünde alanında deneyim sahibi miras hukuku uzman avukat desteği her zaman kişilerin menfaatlerinin korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Hukuku sistemimizde özel bir hukuk alanı olarak gündeme gelen miras konusunda yaşanan uyuşmazlıklar, tarafların olası hak kayıplarına uğramadan çözüme kavuşturulması gereken birtakım unsurları da içinde barındırmaktadır.

Bu bağlamda öncelikle hukuki anlamda mirasın tanımı ve ne şekilde hak sahiplerine paylaştırılacağına dair detayların hukuki usul ve esaslara göre icra edilmesi konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras, bir kimsenin vefatının ardından aktif olarak sahip olduğu tüm malvarlığının mirasçılara geçmesini ifade eden bir kavramdır. Hukuk sistemimizde bir malvarlığının miras yoluyla, vefat eden kişiden sonraki hak sahiplerine geçmesinin yanında, miras bırakanın üzerinde bulunan borçlar da mirasçılara devredilmektedir. Bu bağlamda miras hukuku kapsamında kişinin mirasının hangi şartlarda devredileceği bu özel hukuk alanında belirlenen hükümlere göre tahsis edilmektedir.

Miras hukuku kapsamına giren davalar aynı zamanda alanında uzman miras hukuku avukatının da aktif olarak rol aldığı hukuki uyuşmazlıkları ifade etmektedir. Bu bağlamda yetkili mahkemelerde görülen miras hukuku davaları şunlardan oluşmaktadır:

 • Tapu iptali davası
 • Tenkis davası
 • Reddi miras davası
 • Ortaklığın giderilmesi (izalei şuyu) davası
 • Muris muvazaası davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın satışının istemi
 • Tapu hisselerinin devri
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Miras paylaşım sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Vasiyetnamenin hazırlanması
 • Mirasta saklı pay sözleşmeleri

Miras Hukuku Davalarında Avukatın Önemi Nedir?

Görüldüğü üzere yetkili mahkemelere konu olan miras hukuku davaları, çok geniş bir kapsamda ve karışık bir sistem içinde icra edilmektedir. Bu bağlamda her ne kadar miras hukukunu konu alan davalarda, hak sahiplerinin avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da alanında uzman bir avukatın desteği her zaman fark yaratmaktadır.

Nitekim hak sahibi kimselerin miras konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda olası hak kayıpları yaşamaması için miras hukuku uzman avukat desteği alması kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda tüm miras hukuku ihtilaflarında menfaatlerinize yönelik yaratıcı çözümlere ulaşmak için miras hukuku uzman avukatlar ile iletişime geçerek avukat desteğinden yararlanabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN