Miras Hukukunda En İyi Avukat

Miras Hukukunda En İyi Avukat

Miras Hukukunda En İyi Avukat

Miras hukukunda avukat arayışları olan kişiler genellikle bu alanda hizmet veren en iyi avukatlarla çalışmak ister. Ancak en iyi avukat kavramı pekte doğru değildir. Çünkü her avukat kendi uzmanlık alanına göre farklı becerilere ve etkinliğe sahiptir. Miras hukuku diğer hukuk dallarına oranla daha girift ve geniş bir açıdan olayları incelediği için bu alanda uzmanlık da oldukça güçtür. Miras hukuku avukat tavsiye ve hizmet detaylarına göre avukatların uzmanlıklarına göre hizmet talep etmeniz yerinde olacaktır.

Türk Medeni Kanunu içinde mirasçılar, miras bırakanlar ve mirasa ilişkin pek çok önemli unsur düzenlenmiştir. Bu alanda yetkinliğini ispatlamış avukatlar aracılığıyla hizmet alabilirsiniz. Miras davaları kapsamında temelde Türk hukuk sistemi içinde vekil, avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak yasalar önünde, mahkemeye karşı hakkınızın savunması ve taleplerinizin yasal yollarla tazmin edilmesi adına mutlaka yasal bir temsilciye ihtiyaç duyulur.

Miras hukuku kapsamında birçok farklı mesele davaya konu edilmektedir. Bu konular üzerinde taraflarla herhangi bir mutabakata varamadığınız takdirde olay yargıya intikal ettirilebilir. Yargı sürecinin doğru bir şekilde takip edilmesi adına yasal temsilcinizin uzmanlığına güvenmeniz gerekmektedir.

Miras Hukukunda Görülen Davalar Nelerdir?

Miras hukuku kendi içinde geniş bir alana sahiptir. Ülkemizde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenen miras hukuku kapsamında, kişilerin en çok başvurduğu dava türleri arasında:

  • Miras nedeniyle istihkak davası,
  • Reddi miras davaları,
  • Vasiyetnamenin iptali davası,
  • Terekenin tespiti davası,
  • Miras sözleşmesinin iptali,
  • Muvazaalı işlem nedeniyle iptal davası,
  • Mirasta saklı pay davaları vb.

Yer alır. Tüm dava türleri için miras hukuku kapsamında belirlenen farklı tür davaların görülmesi de mümkündür. Miras hukuku avukatları tarafından söz konusu davalar için dava öncesi ve sonrası tüm hukuki süreç takip edilmektedir.

Miras hukukunda görülen davalarda taraflar ağırlıklı olarak mirasçılardır. Bir kişinin resmi olarak ölümünün veya gaipliğinin ortaya çıkmasının arından saklı pay mirasçılara, ölüme bağlı olarak ortadan kaldırılması mümkün olmayan yasal miras payları ifade edilir. Bu nedenle mirasçılar arasında paylara ilişkin çeşitli uyuşmazlıklar mahkeme önünde sadece miras hukuku ile çözüme kavuşturulabilir.

Miras Hukukunda Uzman Avukatlar

Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen miras hukuku, kendi içinde farklı davalarla ve dava konuları ile ayrılır. Bu yönüyle miras hukukunda uzman avukatların desteğini almak davaların lehinize sonuçlanması için son derece önemlidir. Miras hukuku uzman avukat ve hukuk bürolarına ulaşmak için tavsiye üzerine hareket etmek birçok açıdan fayda sağlayabilir. Özellikle bu alanda uzmanlığını kanıtlamış avukatlardan yardım almak sürecin doğru işlemesinde size destek olacaktır.

Miras hukuku kapsamında sadece mirastan pay almak değerlendirilmez. Benzer şekilde ölen kişi arkasında yasal olarak maddi olarak mal varlığını bıraktığı gibi mevcut ödenmemiş borçlarını da bırakır. Bu nedenle reddi miras davaları da miras hukuku içinde son derece önemli bir yere sahiptir.

Miras Hukuku Avukat Ücretleri

Miras hukuku kapsamında değerlendirilen tüm davalar için avukatlar tarafından verilen emek ve harcanan zamana göre farklı ücretler ve tarifeler belirlenmiştir. Söz konusu ücretlerin belirlenmesinde piyasa koşulları ve baroların beklentileri etkilidir. Mira hukukunun faaliyet alanına giren her konuda avukatlık hizmeti kadar uyuşmazlıklar hakkında izlenmesi gereken yasal yollar hakkında hukuki danışmanlık ücreti alınması da oldukça önemlidir. Hukuki danışmanlık ücretleri de benze şekilde farklı bir fiyat politikasına tabi tutulabilir. Medeni kanunumuz içinde düzenlenen miras hukuku ve miras davaları kişilerin yargı önünde mirastan haklarını almaları veya savunmaları sağlanmaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN