Miras Nedir ?

Miras Nedir ?

Vefat eden kimsenin geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile her birinin payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler ve kaidelere denir.
İslâm hukukunda bu ferâiz başlığı altında incelenmektedir. Ölünün geride bırakmış olduğu ve taksime konu olan maddî değere terike; mîrasta hak sahibi olana vâris; vefat edip mal bırakana mûris denir. Mîras, ferâiz manasına kullanıldığı gibi, terike, vâris olmak anlamlarına da kullanılmaktadır.

Miras Davası Nereye Açılır?

Miras davasının açıldığı yer, Asliye hukuk mahkemeleridir. Mal sahibi kişinin vefat etmesiyle geride kalan mirasın, vasilerine paylaştırılması için dava açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişiler kendi belirledikleri şekilde miras bölümünü gerçekleştirebilmektedir. Ancak miras paylaşımına itiraz eden kişilerin çıkması ya da kişiler arasında anlaşmazlık oluşması durumunda, mirasta hak sahibi olan kanuni mirasçılar, mahkemeye başvurabilirler.  Kanuni mirasçıların açacağı miras davalarında, mirası bırakan kişinin borçları, gayrimenkulleri, taşınır ve taşınmaz bütün variyeti ile beraber, mirasçıların hukuki durumları ele alınmaktadır.

Miras davası açmak isteyen kişiler, Asliye hukuk mahkemelerine başvurarak, davanın başlangıcını yapabilirler. Velayet açıklanması ya da mirası bırakan kişinin terekesinin ortaya çıkması için Sulh hukuk mahkemelerine miras davası açılmalıdır. Taşınmaz mal ve gayrimenkullerin ele alındığı miras davalarının muhatabı ise, taşınmazların bulunduğu yerin mahkemeleridir.

Miras Davası Çeşitleri Nelerdir?
Miras davasının türleri
şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Miras nedenli istihkak davası
  • Muris muvazaası nedenli tapu iptali ve tescili davaları
  • Veraset belgelerinde bulunmayan mirasçılar sebebiyle açılan veraset iptali davası
  • Miras sözleşmesinin iptal talebi davası
  • Mirasçılıktan azledilmenin iptali davası
  • Mirasın sahibinin, saklı pay sahiplerine verdiği miras hakkının geri çekilmesi için açılan tenkis davaları

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN