Tapu Avukatları Ankara

miras tapu iptal davası nasıl açılır

Tapu Avukatları Ankara

Gayrimenkul hukuku, vatandaşların ev, işyeri ve benzeri taşınmazlar hakkında tüm tasarruf ve işlemleri ele alan özel hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku kapsamında görülen davalar genel olarak konut ya da işyeri tapusu ile ilgili olduğu için, bu tür davalarda görev yapan avukatlara da tapu avukatları adı verilmektedir. Tapu avukatları Ankara ve diğer illerde görülen davalarda pek çok davada müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Müvekkillerinin konut tapusu gibi önemli bir malvarlığı konusunda herhangi bir hak kaybına uğramaması için hukuki olarak dava takibini yerine getiren avukatlar, ayrıca gayrimenkul hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti de vermektedir. Tapu avukatlarının günümüzde en çok görev aldığı davalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

İzale-i Şuyu Davaları

Gayrimenkul hukukunun en çok çekişmeye neden olan dava konularından biri olan izale-i şuyu davası, bir başka deyişle ortaklığın giderilmesi davası anlamına gelmektedir. Bir taşınmaz mülk üzerinde hak sahibi olan birden fazla kişinin, söz konusu taşınmaz üzerindeki hak ettiği payını alması için görevli mahkemeye açtığı bir dava türü olan izale-i şuyu davalarında, ortak olunan gayrimenkul üzerindeki payların tahsis edilmesine yönelik kararlar verilmektedir.

Bir başka deyişle ortak olarak satın alınmış bir evin, ortaklığın çeşitli nedenlerle sonlandırılmasından sonra tarafların rızası ile satışının gerçekleştirilememesi durumunda, ortaklardan birinin payına düşen bedeli mahkeme yoluyla tahsis edebilmesi için açmış olduğu dava türüdür.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Gayrimenkul hukukunda en çok avukat desteğine başvurulan davalardan biri de tapu iptali ve tescil davasıdır. Haksız bir sebeple kişinin hak sahibi olduğu tapunun, üçüncü kişilere devri durumunda tapunun iptali ve kendi adına tescili için açılan dava türüne tapu iptali ve tescil davaları denilmektedir.

Tapu iptali ve tescil davalarının ele aldığı konu oldukça geniş bir alana tekabül etmektedir. Bu sebeple gayrimenkul hukuku uzman avukat desteği, bu tür davalarda büyük faydalar sağlamaktadır. Söz konusu davalara bir örnek vermek gerekirse, babası sağken mirastan bir kişinin mirastan faydalanamaması (muris muvazaası) için taşınmazın baba tarafından kişinin kardeşlerinden birine devretmesi durumunda, babanın ölümünden sonra tapu iptali ve tescil davası açılabilir. Bu sayede davaya konu olan mal tereye yani mirasa dahil edilebilmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davaları

Kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte gayrimenkul hukukunda en çok görülen davalardan biri de kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalardır. Bu sözleşmelerde her iki tarafa da düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Arsa sahibinin ya da müteahhidin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda hukuki ihtilaf yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

İnşaatın sözleşmede belirtilen şartlar altında ve teslim tarihinde tamamlanmaması durumunda kat karşılığı inşaat sözleşmesinden  doğan davalar açılabilmektedir. Bu tür davalarda alanında uzman tapu avukatı desteğine başvurulması dava sürecinde hak kaybına uğramamak adına faydalı olmaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN