Tenkis Davası Hakkında Bilgi

Tenkis Davası Hakkında Bilgi

Tenkis Davası Hakkında Bilgi, Saklı Pay Tenkis Davası nedir nasıl açılır. Mirasta tenkis davası, murisin tereke üzerinde yapmış olduğu tasarrufların, kanuni sınırlar dışına çıktığı anlaşıldığında açılan davalardır. Bu noktada mirasçıların saklı paylarına tecavüzde bulunulmuştur. Murisin elbette tereke üzerinde tasarruf hakkı bulunur ancak bu hak, kanun tarafından sınırlandırılmıştır.

Kimler Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olabilir?

Miras hakkında saklı payı olan kişiler şöyledir;

  • Miras bırakan kişinin alt soyu,
  • Miras bırakan kişinin eşi,
  • Miras bırakan kişinin anne ve babası

Bu kişilerin saklı pay oranları da kişilerin niteliklerine göre değişiklik gösterir. Buna göre saklı pay oranları;

  • Eşin saklı pay oranı 1/2,
  • Çocukların saklı pay oranı 1/4,
  • Anne ve babanın saklı pay oranı 1/8

Şeklinde hesaplanacaktır.

Murisin Tasarruf Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Murisin kendi mirasında elbette kanunen tasarruf hakkı olduğunu daha önce belirtmiştik. Ancak bu hak sınırsız değildir. Muris, kişilerin saklı paylarına müdahale etmeden malı üzerinde tasarruf edebilir. Tasarruf oranı ise, asıl tereke bilindiğinde, bilirkişi tarafından tespit edilir. Buna göre, terekenin tamamından saklı paylar çıkarıldığında, tasarruf miktarına ulaşılır.

Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Saklı pay tenkis davası yalnızca saklı pay sahipleri tarafından açılabilir. Davayı her saklı pay sahibi ayrı ayrı açmalıdır. Bir saklı pay sahibinin açmış olduğu dava, diğerlerinin saklı paylarına olan tecavüzün önlenmesi anlamına gelmez. Tenkis davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılacaktır. Tenkis davaları, saklı payın ihlal edilerek kendisine verildiği üçüncü kişiye karşı açılır. Eğer kişi hayatta değilse, dava kişinin mirasçılarına açılacaktır. Davalar, mirasın öğrenilmesi sonrasında 10 yıl boyunca açılmamışsa zaman aşımına uğrayacaktır. Tenkis davası zamanaşımı 10 yıldır.

Saklı Pay Mirasçılarının Alacaklıları Tenkis Davası Açabilir mi?

Alacaklıların tenkis davası açabilmeleri için, aciz vesikasını, miras açılmadan önce almış olmaları gerekir. Aksi takdirde bu davayı açamazlar. Alacaklının tenkis davası açabilmesi mahiyetinde var olan bu karar, kişinin alacağını alabilmesini sağlamaktır.

Aciz vesikası, borç takibinin haciz yoluyla mı yoksa iflas yoluyla mı yapılıp yapılmadığını gösteren belgedir. Aciz vesikasının alacaklı tarafından tenkis davası açılacağında bir ön şart olması bu sebeptendir. Saklı pay mirasçısı, alacaklıyı yanıltmak adına davanın takibini yapmıyorsa, alacaklı durumu kanıtlayarak yine dava açabilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN